Tutkimusrahaston säännöt

SUOMEN UNITUTKIMUSSEURAN TUTKIMUSRAHASTON SÄÄNNÖT

1 § Suomen Unitutkimusseura ry:n tutkimusrahaston tarkoituksena on tukea jäsenten unitutkimusta edistävää toimintaa.

Varoja käytetään Suomen Unitutkimusseuran koulutustilaisuuksien, kongressien ja vastaavien tilaisuuksien järjestämiseen.
Apurahoja myönnetään unitutkimuksen piiriin kuuluviin tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin sekä matka-apurahoina alan koulutustilaisuuksiin, kongresseihin ja vastaaviin tilaisuuksiin osallistumista varten.
2 § Rahastoon siirretään vuosittain rahaston omaisuuden tuotto sekä rahastolle annetut avustukset ja lahjoitukset sekä yhdistyksen kokouksen päättämät mahdolliset muut erät.

3 § Yhdistyksen hallitus päättää rahaston edellisen vuoden tuoton käyttämisestä 1 §:ssä mainittuihin eri tarkoituksiin. Kuitenkin rahaston edellisen vuoden tuotosta vähintään 10 % siirretään vuosittain rahaston pääomaan.

4 § Apurahat julistetaan haettaviksi marras-joulukuun aikana. Epätäydellisiä ja myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakuajasta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenkirjeessä viimeistään lokakuussa.

5 § Hakijan tulee olla ollut hakuvuoden alusta lähtien yhdistyksen jäsen.

6 § Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään mahdolliset suositukset. Jos apurahaa haetaan tutkimukseen, on hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma. Matka-apurahoista päätettäessä etusijalla ovat ne hakijat, joilla on ko. tilaisuudessa oma esitys.

7 § Apurahan käyttämisestä on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle myöntämisvuoden loppuun mennessä. Muussa tapauksessa apuraha katsotaan peruuntuneeksi. Apurahaa ei voida käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

8 § Muutos näihin sääntöihin edellyttää päätöstä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Sääntömuutosehdotus on mainittava kokouskutsussa.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.11.1992

Säännöt tulevat voimaan 1.1.1993