Tutkijaverkostot

Finnish Consortium Sleep and Health (FISH)

Konsortion tavoitteena on vakiinnuttaa monitieteellinen tutkimusryhmä, joka hyödyntää jo olemassaolevia tutkimusaineistoja ja käynnistää uusia unen vaikutuksiin liittyviä tutkimuksia. Konsortion tavoitteena on edistää unitutkijoiden keskinäistä yhteistyötä ja integroida suomalaista unitutkimusta kansainväliseen unitutkimukseen. Konsortio pyrkii myös hankkimaan rahoitusta suomalaiseen unitutkimukseen.

Konsortion vetäjänä toimii dosentti Tarja Stenberg (Porkka-Heiskanen) Helsingin yliopistosta. Konsortion vetäjän esittely

Konsortio osallistuu Suomen Akatemian tutkimusohjelmaan “Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus” (2008-2011) hankkeellaan “Sleep and health: Coping with Irregular Working Hours”

Hanke jakautuu seuraaviin osahankkeisiin:

Osahanke 1: Vireyden geenit ja mekanismit. Osahankkeen vetäjänä toimii dosentti Tiina Paunio Kansanterveyslaitokselta. Osahankkeen vetäjän esittely Paunio.doc

Osahanke 2: Työstressi ja vireys. Osahankkeen vetäjänä toimii Sampsa Puttonen Työterveyslaitokselta. Osahankkeen vetäjän esittely

Osahanke 3: Laihtumalla ja nukkumalla vireäksi. Sub-study description in English Sub_study_3.doc. Osahankkeen vetäjänä toimii dosentti Katriina Kukkonen-Harjula UKK-instituutista. Osahankkeen vetäjän esittely Kukkonen_Harjula.doc