Tieteellinen unitutkimus

 

Näiden sivujen tarkoitus on tarjota linkkejä tieteelliseen tutkimustietoon unesta ja sen häiriöistä sekä palvella unitutkimuksen edistämistä Suomessa. SUS pyrkii myös edistämään unitutkimuksen tieteellistä asiantuntijuutta Suomessa myöntämällä tieteellisesti ansioituneille jäsenilleen erillisestä hakemuksesta unitutkimuksen asiantuntijanimikkeen.

Sivupalkin linkin “Unitutkimuksen asiantuntijanimike” alta löydät kuvauksen nimikkeen myöntämisen menettelytavoista ja pätevyysvaatimuksista. Asiantuntijaluettelosta löydät luettelon henkilöistä, joille on myönnetty unitutkimuksen asiantuntijanimike.

 

Tutkijaverkostot ja -yhteisöt

Sivupalkin linkistä pääset sivuille, joissa esitellään suomalaisia unitutkijaverkostoja ja -yhteisöjä.

SUS:n apuraha

SUS pyrkii vuosittain jakamaan apurahoja jäsenilleen. SUS:n tutkimusrahaston tarkoituksena on tukea jäsenten unitutkimusta edistävää toimintaa. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti tutkimustyöhön ja vain poikkeustapauksissa apuraha voidaan myöntää tieteelliseen kokoukseen osallistumiseen, jos hakijalla on kokouksessa on esitys.

Apurahat julistetaan haettaviksi marras-joulukuun aikana. Hakuajasta ja jaettavan apurahan määrästä ilmoitetaan yhdistyksen jäsenkirjeessä viimeistään lokakuussa. Seuran hallitus päättää apurahojen myöntämisestä ja apurahat jaetaan seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

Apurahan hakijaksi kelpaa henkilö, joka on ollut seuran jäsen hakuvuoden alusta lähtien ja maksanut jäsenmaksut. Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on ilmoitettava haettavan apurahan määrä. Jos hakija ei ole väitellyt, tutkimustyön ohjaajan tulee toimittaa erikseen suositus hakijasta. Hakemukseen pitää lisäksi sisältyä seuraavat liitteet:

  • Tutkimussuunnitelma, joka sisältää talousarvion ja tutkimuksen tämänhetkisen vaiheen
  • Tiivistetty ansioluettelo
  • Julkaisuluettelo

Tiedonhaku

SUS:n tutkijajäsenet-linkin kautta pääset luetteloon SUS:n jäsenistä, jotka ovat aktiiveja tutkimustiedon tuottajia, sekä löydät heidän tutkimusalueidensa kuvauksen. Näitä tietoja voit halutessasi hyödyntää hakemalla heidän julkaisujaan kansainvälisestä tietokannasta PubMed. On olemassa myös spesifisti unitutkimuksen tieteellisten julkaisujen julkinen tietokanta BiblioSleep, mutta sieltä löytyvät tällä hetkellä vain julkaisut vuoteen 2001 asti, joten suosittelemme PubMediä.

Erinomainen lähtösivu kansainväliseen tiedonhakuun unitutkimuksen alueelta on Sleep Home Pages, josta löydät ns. portaalit useille eri aihealueille.