Unilääketieteen koulutusmäärät lääketieteellisissä tiedekunnissa

UNILÄÄKETIEDE LÄÄKETIETEEN PERUSOPETUKSESSA 2005-2006 ChH3/06

Oppiaine Hki Tku Ou Kuo Tre#
Fysiologia/neurobiologia 2 4 ½ 2 2
Farmakologia  

 

 

1 >4 +  

 

 

Neurologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

Psykiatria/psykologia >2 1 >1  

 

 

Keuhkosairaudet 1 2 2 2 4
Knf + +  

 

 

 

 

 

8
Geriatria + +  

 

 

+  

 

 

Pediatria/lastenpsykiatria  

 

 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvataudit 1 2-3 + 2  

 

 

Kliininen farmakologia  

 

 

1 >1  

 

 

 

 

 

Naistentaudit  

 

 

+ +  

 

 

 

 

 

Sisätaudit  

 

 

 

 

 

+ +  

 

 

Yleislääketiede  

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selitykset:

  • numero = opetustuntien lukumäärä
  • + = mainitaan opetuksessa
  • # = Tampereella opetus vahvasti integroitu ja ongelmalähtöinen eikä tarkasti arvioitavissa yksittäisten oppiaineiden tasolla. Knf:n kohdalla mainitussa opetuksessa ko. erikoisalaa laajempi unilääketieteellinen näkökulma.