Uniopetuksen määrä psykologian laitoksilla

UNIAIHEINEN OPETUS PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINNOSSA 2006-2007

Oppiaine Hki Tku Tre Jy Jo Åbo Psykonet
Neuro- ja kognitiivinen psykologia

– Perusopinnot

– Aineopinnot

– Syventävät

 

 

 

 

 

 

1 h, K

(+), K, K

 

 

 

 

 

 

1 h, K

 

 

 

 

 

 

1 h, K

 

 

 

 

 

 

1 h, K

1 h

6 h

 

 

 

 

 

 

1 h, K

 

 

 

 

 

 

1 h

 

 

 

 

 

 

1 h, K

Kliininen neuropsykologia K  

 

 

?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykofarmakologia  

 

 

+, K ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonallisuuden psykologia  

 

 

 

 

 

? +  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliininen psykologia K K ?  

 

 

++  

 

 

 

 

 

Kehityspsykologia (ammat.) 2 h  

 

 

?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työpsykologia  

 

 

 

 

 

? +  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetelmäopinnot  

 

 

2 h, + ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selitykset:

  • numero = opetustuntien lukumäärä (1 h=45 min)
  • + = mainitaan opetuksessa
  • K = aihetta käsitellään tenttikirjassa

Psykonet on Suomen psykologian laitosten yhteistyöverkosto, joka järjestää kansallisesti yhteistä opetusta.