Suomen Unitutkimusseuran apuraha vuodelle 2017

Kategoria: Ajankohtaista, Ei kategoriaa, Nostot | Kirjoitettu maanantaina 19. syyskuunta 2016

SUS:n apurahat julistetaan haettaviksi 30.11.2016 mennessä. Jaettava summa vuodelle 2017 on enintään 3 000 € yhtenä tai useampana apurahana. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti nuorille tutkijoille tutkimustyöhön. Toissijaisesti voidaan myöntää matkaapurahoja. Vapaamuotoiseen hakemukseen pitää sisältyä seuraavat liitteet

  • tutkimussuunnitelma, joka sisältää talousarvion, tutkimuksen tämänhetkisen vaiheen sekä mahdolliset suositukset
  • tiivistetty ansioluettelo
  • julkaisuluettelo

Hakijaksi kelpaa henkilö, joka on ollut seuran jäsen vähintään 1.1.2016 lähtien ja maksanut jäsenmaksun. Haettava apurahan määrä on ilmoitettava hakemuksessa. Jos hakija ei ole väitellyt, tutkimustyön ohjaajan tulee toimittaa erikseen suositus hakijasta. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla seuran sihteerille osoitteeseen info@sus.fi. Laita viestin otsikoksi ”SUS-apuraha”. Sähköisen hakemuksen tulee olla perillä viimeistään klo 24 viimeisenä hakupäivänä.

Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla. Apurahat jaetaan seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa maaliskuussa 2017. Apurahan saaja on velvoitettu pitämään tutkimuksestaan lyhyen esitelmän vuoden 2018 vuosikokouksen yhteydessä pidettävässä koulutuspäivässä.

Päivitetty 3.11.2016 (adel Bachour)

Helsingissä 17.9.1.2016

Markku Partinen puheenjohtaja

Suomen Unitutkimusseura ry