Lapset ja TV

Kategoria: Katsaukset, Unesta ja unihäiriöistä | Kirjoitettu keskiviikkona 9. maaliskuunta 2011

Tutkimus TV:n katselun yhteydestä 5-6–vuoden ikäisten lasten unihäiriöihin.

”TV exposure associated with sleep disturbances in 5-to 6-year-old children”

Paavonen Juulia*, Pennonen Marjo#, Roine Mira#, Valkonen Satu# and Lahikainen Anja Riitta#.

J Sleep Research (2006) 15, 154-161.

* Helsingin yliopisto, lastenpsykiatrian laitos.

# Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos

Taustaa

Riittävä, laadukas yöuni on lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta välttämätön perustarve. Niinpä unen laatuun vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen on tärkeää, jotta univajeesta aiheutuvia haittoja voidaan ennaltaehkäistä. Riittämätön yöuni voi näkyä esimerkiksi päiväväsymyksenä, keskittymisvaikeuksina, levottomuutena, alakuloisuutena, päänsärkynä tai muina kipuina.

Miksi tämä tutkimus tehtiin?

Tiedetään, että television katselu on yhteydessä erilaisiin unihäiriöihin kouluiässä ja nuorilla aikuisilla. Ei kuitenkaan tiedetä millainen unihäiriöiden ja television katselutottumusten välinen yhteys on tätä nuoremmilla lapsilla. Lisäksi on epäselvää, millä mekanismilla television katselu vaikuttaa. Oletimme että television katselu on yhteydessä unihäiriöihin, mutta että sen vaikutukset välittyvät ohjelmasisältöjen ja tai katselutottumusten kautta.

Mitä tehtiin ja mitä löydettiin:

Tutkimusaineisto on satunnaistettu kyselytutkimus johon osallistui 321 5-6 vuotiaista lasta ja heidän vanhempansa. Vanhemmat täyttivät lasten tv-katselua, unihäiriöitä, lasten psyykkisiä oireita ja perhetaustaa koskevat  kyselylomakkeet. Tutkimuksessa havaittiin, että aktiivinen television katselu  oli yhteydessä lyhyempään yöunen pituuteen ja nukahtamisvaikeuksiin. Varsinkin aikuisohjelmien, kuten poliisisarjojen, aikuisten elokuvien, aikuisten sarja-ohjelmien ja ajankohtaisohjelmien katsominen lisäsi merkittävästi lasten unihäiriöiden vaaraa. Mitä useampia erityyppisiä aikuisten ohjelmia lapset seurasivat, sitä enemmän heillä oli unihäiriöitä. Myös TV:n katselu nukkumaanmenoaikaan lisäsi parasomnioiden riskiä ja päiväväsymystä. Passiivinen altistuminen  televisiolle oli myös yhteydessä  unihäiriöiden määrään ja/tai vaikeusasteeseen. Jos lapset katsoivat aktiivisesti televisiota yli 1,7 tuntia päivässä tai altistuivat tahattomasti TV:lle yli 2,1 tuntia päivässä unihäiriöiden riski kolminkertaistui. Erityisen suuri unihäiriöiden vaara oli niillä, jotka saivat katsoa runsaasti aikuisohjelmia ja altistuivat suuressa määrin passiivisesti TV:n ohjelmavirralle.

Mitä tulokset tarkoittavat:

Tulokset viittaavat siihen, että sekä television aktiivinen katsominen että passiivinen altistuminen sen kuva- ja äänivirralle  kuormittavat lapsen mieltä ja häiritsevät unta. TV:n runsas katselu ja altistuminen aikuisten ohjelmasisällöille saattaa siten lisätä lasten päiväaikaista oireilua.  On kuitenkin epäselvää millä mekanismilla television katselu vaikuttaa. Artikkelissa pohditaan useita vaihtoehtoisia mekanismeja. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin suositella, että lasten TV:n katselua ja ohjelmien näkemistä ja kuulemista olisi vältettävä ennen nukkumaan menoaikaa. Aikuisten tulisi valvoa, mitä ohjelmasisältöjä lapset katsovat ja huolehtia siitä että katsotut ohjelmasisällöt ovat ikätasolle sopivia. TV:n katselun tulisi rajoittua 1-2 tuntiin päivässä. Lisäksi television mekaanista aukipitämistä olisi hyvä välttää, kun lapset ovat kotona.

Lisätietoa aiheesta tämän linkin kautta

Kuinka järjestys huumeita verkossa edullisin hinnoin? Eräs äskettäin tutkimus osoitti, että impotenssi vaikuttaa 140 miljoonaan mieheen koko maailmassa. Jos aiot järjestys Viagra, luultavasti haluaisit lukea lisää ”miten Viagra tyota”. Tänään on erilaisia ​​vaihtoehtoja niille, jotka kärsivät erektiohäiriöstä. Tiedätkö mitä Viagra on? Se voi olla, että tiedät ”kuinka kauan viagra viime”. Toinen kohta, joista aiomme keskustella on ”http://viagrasuomi.biz/geneerinen-viagra.html”. Jotkut masennuksen hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä voida myös tukahduttaa sukupuolen ajaasi ja ne voivat aiheuttaa viivästymisen orgasmin aikana. Pitkä luettelo reseptilääkkeistä voi johtaa tähän ongelmaan. Kuitenkin vain sukupuoloterapeutti voi päättää, onko Viagra tai muu lääkitys oikea sinulle.